Đặt mạch in

Bước 1 :  Quý khách thiết kế mạch in và xuất PCB ra file Gerber.

Bước 2 : Quý khách gửi file Gerber cho ByTech vào mail sales@bytechjsc.com.

Bước 3 : ByTech xác nhận đơn hàng và gửi báo giá cho khách hàng.

Bước 4 : Khách hàng xác nhận đơn hàng và thanh toán trước theo thông tin trong báo giá.

Bước 5 : ByTech sản xuất, và gửi thông tin cho khách hàng khi mạch in được sản xuất xong.

Bước 6 : Khách hàng thanh toán nốt giá trị đơn hàng cho ByTech.

Bước 7 : ByTech gửi sản phẩm cho khách hàng.


I. Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:

2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

Click here to enlarge

Lựa chọn như trong ảnh

Chọn OK là xong

2. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)

Click here to enlarge

OK là xong.

4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for …] (bao gồm cả file .txt – file khoan) gửi cho ByTech